Nederlands Svenska Norsk Dansk English
© Copyright
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals -maar niet beperkt tot- teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door La Cuisine Scandinave Catering of derden.
Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in aangepaste vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van La Cuisine Scandinave Catering.
Privacy
Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.
La Cuisine Scandinave Catering zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.
Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of email kenbaar te maken via:

La Cuisine Scandinave Catering
T.a.v. de Directie
St. Antoniuslaan 21
2171 EL Sassenheim

info@scandcatering.nl
Disclaimer
La Cuisine Scandinave Catering gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven.
Niettemin geeft La Cuisine Scandinave Catering geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.